Broseph

 

 

, ,

 

, ,

 

 

 

 

 

٨ ٨

 

 

Ũ " "

 

Ĩ Ũ

 

, , , ( !)

 

 

 

 

 

Ĩ Ѩ

 

- : " "

- " "

,

 

 

Ҩ -

ب

 

 

, ,

 

, ,

 

 

:3